Υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να στηρίζουμε τους πελάτες μας στη λήψη αποφάσεων και μέτρων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους.

Υπηρεσίες

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Αναλαμβάνουμε τις εξής διαδικασίες:

  • Ταυτοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Παροχή λύσης για τον τρόπο αξιοποίησης/διάθεσής τους.
  • Συσκευασία και σήμανση επικινδυνότητας.
  • Έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς.
  • Τελική διάθεση των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράμματα

Επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράμματα

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην υποβολή αιτημάτων για τη λήψη χρηματοδότησης από επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (προγράμματα ΕΣΠΑ) και προγράμματα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Διαχείριση των εταιρικών θεμάτων ESG

Διαχείριση των εταιρικών θεμάτων ESG

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης των θεμάτων ESG (Environment, Social, Governance) των πελατών μας, από την ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικών μέχρι και τη δημοσίευση έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης.

Ομάδα

Εξειδικευόμαστε στη διαχείριση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, στις διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και στη συμβουλευτική σε επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης σε εταιρείες ανακύκλωσης αποβλήτων, σε οίκους αξιολόγησης, όπως η EcoVadis, σε πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δεκάδες εταιρείες όλων των μεγεθών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο portfolio των έργων μας.

Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

Πέραν των αδειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία, διαθέτουμε και πιστοποιήσεις για τη διασφάλιση της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όπως αυτά ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO.

Επικοινωνία

Enviprotec Υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης
EnviProtec Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος Ι.Κ.Ε.
Σολωμού 10
153 41 Αγία Παρασκευή, Αττική,
Ελλάδα
Οδηγίες Χάρτη
(+30) 210 364 4511
info@enviprotec.com
enviprotec.com