Υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να στηρίζουμε τους πελάτες μας στη λήψη αποφάσεων και μέτρων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους.

Υπηρεσίες

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Διαθέτουμε άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και αναλαμβάνουμε τις εξής διαδικασίες:

  • Ταξινόμηση των επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Παροχή λύσης για τον τρόπο αξιοποίησης/διάθεσής τους.
  • Συσκευασία και σήμανση επικινδυνότητας.
  • Έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς.
  • Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναπτυξιακά προγράμματα

Αναπτυξιακά προγράμματα

 

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην υποβολή αιτημάτων για τη λήψη χρηματοδότησης από επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (προγράμματα ΕΣΠΑ), προγράμματα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, και προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων.

Διαχείριση των εταιρικών θεμάτων ESG

Διαχείριση των εταιρικών θεμάτων ESG

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης των θεμάτων ESG (Environment, Social, Governance) των πελατών μας, από την ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικών μέχρι και τη δημοσίευση έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ομάδα

Εξειδικευόμαστε στη διαχείριση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, στις διαδικασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και στη συμβουλευτική σε επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης σε εταιρείες ανακύκλωσης αποβλήτων, σε οίκους αξιολόγησης, όπως η EcoVadis, σε πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δεκάδες εταιρείες όλων των μεγεθών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο portfolio των έργων μας.

Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

Πέραν των αδειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία, διαθέτουμε και πιστοποιήσεις για τη διασφάλιση της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όπως αυτά ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO.

Επικοινωνία

Enviprotec Υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης
EnviProtec Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος Ι.Κ.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 10 - 12 Κτίριο 4 ισόγειο
Μαρούσι 15125, Αττική
Οδηγίες Χάρτη
(+30) 210 364 4511
info@enviprotec.com
enviprotec.com